ECP d.o.o. | tel: +386 (0)1 562 05 86 | fax: +386 (0)1 562 05 85 | info@ecp.si

  • English
  • Bosna

Kemijske surovine, aditivi in pomožna sredstva

Program se deli na sledeče osnovne sklope:

  • soli in okside
  • topila
  • kisline in baze
  • organske kemikalije
  • aditive za prehrambeno industrijo
  • surovine za kozmetično industrijo in čistila
  • mešanice topil in razredčila za uporabo v tiskarstvu, lesni industriji, kovinski industriji, ...