ECP d.o.o. | tel: +386 (0)1 562 05 86 | fax: +386 (0)1 562 05 85 | info@ecp.si

  • English
  • Bosna

O nas

O nas

Podjetje že vse od leta 2003 skrbi za potrebe slovenske industrije in raziskovalnih ustanov po kemijskih surovinah. Na začetku je bil asortiman surovin omejen zgolj na industrijske kemikalije. Že leta 2006 je svojo dejavnost razširilo tudi na področje laboratorijskih kemikalij in opreme. V istem času smo našo dejavnost razširili tudi področje farmacevtske kemije. Z leti smo uvajali tudi nove produkte, glede na pričakovanja strank. Tako danes nudimo kemikalije v majhnih embalažnih enotah, mešanice različnih snovi, pakiranje na zahtevo kupcev skladno s smernicami dobre proizvodne prakse in kontrolo dodatnih parametrov surovin.

Od leta 2005 smo prisotni na trgu Bosne in Hercegovine s podjetjem Ecp d.o.o. Sarajevo in od leta 2007 na Hrvaškem trgu s pomočjo podjetja Gram-mol d.o.o.

Z leti širimo seznam naših surovin in aktivnosti skladno z zahtevami in pričakovanji naših kupcev in dobaviteljev.

Podjetje deluje v tesni navezi s svojimi dobavitelji, saj le tako lahko zagotavljamo kupcem vedno enako kvaliteto istih surovin. Menjavanje dobaviteljev istih surovin zaradi trenutne konkurenčne situacije lahko vodi pri proizvodnji do nepričakovanih težav. Izkušnje so nas naučile, da tudi če izgleda dokumentacija neke surovine pri dveh različnih proizvajalcih identična, se le ta lahko v proizvodnem procesu  obnaša popolnoma drugače. Zaradi tega naši kopce vedno vedo kdo je proizvajalec določene surovine.

Lega

Sedež družbe:
Ecp d.o.o. se nahaja v industrijski coni na Brnčičevi v Ljubljani. Od centra Ljubljane je oddaljen slabih 6 km.

Skladišče:
Skladišče se nahaja v industrijski coni v Mlaki pri Tržiču in je iz Ljubljane oddaljeno 40 km.