ECP d.o.o. | tel: +386 (0)1 562 05 86 | fax: +386 (0)1 562 05 85 | info@ecp.si

  • English
  • Bosna

ETILNI ALKOHOL 70% DENATURIRANI 1 L

Etilni alkohol ali etanol je bistra brezbarvna tekočina z značilnim vonjem. Med postopkom denaturacije mu skladno s carinskimi predpisi dodamo izopropilni alkohol, metiletil keton in bitreks. S tem postane neužiten, njegove kemijske in fizikalne lastnosti pa se ne spremenijo.

70% raztopina v demineralizirani vodi se uporablja za čiščenje trdnih površin.