ECP d.o.o. | tel: +386 (0)1 562 05 86 | fax: +386 (0)1 562 05 85 | info@ecp.si

  • English
  • Bosna

Splošno

V podjetju se že od leta 2003 trudimo zadovoljiti potrebe naših strank iz področja kemije.

V našem prodajnem programu se nahajajo:

osnovne industrijske kemikalije (soli in oksidi, kisline in baze, topila, druge organske spojine)

sestavljena topila in razredčila za različne namene (tiskarstvo, čiščenje, avtomobilska industrija)

kemikalije visoke čistoče za posebne namene uporabe

laboratorijske kemikalije

laboratorijski potrošni material in oprema

kemijske surovine v majhnih embalažnih enotah (program Stella)

Poleg navedene palete surovin in izdelkov našim strankam (v sodelovanju s partnerji) nudimo celotno okoljsko svetovanje in prevzem odpadnih/ izrabljenih kemijskih surovin.

Od vsega začetka smo vezni člen med proizvajalcem in končnim uporabnikom.
Naše vodilo je kvaliteta ki se odraža v:

  • surovinah znanih in priznanih proizvajalcev
  • Konkurenčnih cenah
  • Dobavah »just in time«
  • Zagotavljanju vse potrebne dokumentacije ob dobavah
  • Skrbi za okolje

To dosegamo z neprestanim pretokom informacij, usklajevanjem prave kakovosti ob čim konkurenčnejši ponudbi in zagotavljanjem kratkih dobavnih rokov iz lastnih skladišč v Sloveniji, na Hrvaškem in v Bosni in Hercegovini