ECP d.o.o. | tel: +386 (0)1 562 05 86 | fax: +386 (0)1 562 05 85 | info@ecp.si

 • English
 • Bosna

surovine visoke čistoče

V segment surovine visoke čistoče spadajo kemikalije iz celotnega prodajnega spektra, namenjene uporabi v industriji, ki izpolnjujejo določene specifične zahteve;

imajo točno določeno sestavo

ustrezajo določenim standardom kot npr.:

 • Evropska farmakopeja (EP grade)
 • Ameriška farmakopeja (USP grade, NF grade)
 • britanska farmakopeja (BP grade)
 • proizvedene skladno z dobro proizvodno prakso (cGMP cert.)
 • VLSI grade
 • electronic grade
 • BET tested
 • definirana mikrobiološka slika
 • nadzorovana vsebnost rezidualnih topil
 • nadzorovana vsebnost ostankov kovinskih katalizatorjev
 • GMO FREE certificirana
 • BSE/TSE certificirana
 • imajo na voljo TDP (Technical data Package)
 • nadzorovana vsebnost težkih kovin

V tem segmentu so tudi kemikalije, pakirane skladno z zahtevami kupcev v vnaprej dogovorjeni embalaži in količinah/embalažno enoto. Skladno z dogovorom lahko blago spremlja analizni certifikat izdan za vsako embalažno enoto posebej (1 emb. enota = 1 Lot). Na zahtevo so take surovine pakirane skladno z dobro proizvodno prakso (cGMP postopek).