ECP d.o.o. | tel: +386 (0)1 562 05 86 | fax: +386 (0)1 562 05 85 | info@ecp.si

  • English
  • Bosna

Varnostni listi

Varnostni list (VL, Material Safety Data Sheet ali Safety Data Sheet) je že leta uveljavljen dokument za posredovanje ustreznih varnostnih informacij vzdolž oskrbovalne verige za snovi in zmesi, ki so razvrščene po določenih kriterijih.

Sestavljen mora biti skladno s členom 31 in aneksom II, REACH zakonodaje EU (št. 453/2010).

Njegov namen je posredovanje podatkov o snovi, nevarnih lastnostih, ukrepih ob požaru, nevarnosti za zdravje, skladiščenju in ravnanju s snovjo ... Predstavlja pomembne informacije za osebje, ki prihajajo v stik z dotično snovjo (na primer delavci v inudstriji, kjer se snov uporablja) in za zdravstveno osebje, ki oskrbi posameznika v primeru nevarnih zdravstvenih stanj zaradi vpliva te snovi.

Uporabne povezave:

http://www.uk.gov.si/si/delovna_podrocja/reach/

https://echa.europa.eu/sl/communication-in-the-supply-chain

http://echa.europa.eu/support/guidance-on-reach-and-clp-implementation/guidance-in-a-nutshell

Baze podatkov:

http://www.uk.gov.si/si/zbirke_podatkov/

https://echa.europa.eu/sl/information-on-chemicals