ECP d.o.o. | tel: +386 (0)1 562 05 86 | fax: +386 (0)1 562 05 85 | info@ecp.si

  • English
  • Bosna

REACH

Kratica REACH izhaja iz Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals - po slovensko: registracija, evalvacija, avtorizacija in omejevanje kemikalij.

REACH je zakonodaja, ki se uporablja za proizvodnjo, dajanje v promet in uporabo čistih snovi, v zmeseh ali izdelkih. REACH določa, da proizvajalci, uvozniki in drugi udeleženci v dobavni verigi zagotovijo podatke o lastnostih kemikalij in načinih zmanjševanja tveganja pri njihovi uporabi. Uporabnikom REACH prinaša ustrezne informacije o varni uporabi in morebitnih škodljivih vplivih.

Uporabne povezave:

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/sl/TXT/PDF/?uri=CELEX:02006R1907-20160203

http://www.uk.gov.si/si/delovna_podrocja/reach/reach_2018/

Baze podatkov:

https://echa.europa.eu/sl/information-on-chemicals/ec-inventory

http://www.uk.gov.si/si/zbirke_podatkov/zbirke_podatkov_urada/