ECP d.o.o. | tel: +386 (0)1 562 05 86 | fax: +386 (0)1 562 05 85 | info@ecp.si

 • English
 • Bosna

okoljske storitve

V skrbi za okolje smo naše poslovanje razširili tudi na področje svetovanja s področja varstva okolja.

Nudimo vam:

 • Svetovanje s področja varstva okolja.
 • Izvajamo pregled zakonsko predpisane dokumentacije.
 • Opravimo pregled obratovanja podjetja z vseh področij varstva okolja.
 • Izdelamo oceno stanja obratovanja z zakonsko določenimi zahtevami.
 • Nudimo predlog ukrepov za uskladitev ugotovljenih pomanjkljivosti in nepravilnosti.
 • Pripravimo Vas na obisk okoljskega inšpektorja ali kot pooblaščena oseba sodelujemo pri inšpekcijskem pregledu v upravnem in prekrškovnem postopku.
 • Nudimo vam pomoč pri pridobivanju okoljevarstvenih dovoljenj, soglasij in vpisov v evidence.
 • Za Vas izdelamo načrt gospodarjenja z odpadki, poslovnikov in obratovalnih dnevnikov.
 • Vzpostavimo vodenje evidenc in pomagamo pri poročanju.
 • Pridobimo pooblaščene izvajalce monitoringov in pooblaščene zbiralce ali predelovalce odpadkov.
 • Nudimo rešitve za optimizacijo procesov in zmanjševanje stroškov.
 • Kot posrednik organiziramo storitev čezmejnega pošiljanja odpadkov in pridobimo vsa potrebna dovoljenja in soglasja